NIS / Wbni (cyber-security)

wikipedia.org:
Directive on Security of Network and Information Systems (the NIS Directive)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-security_regulation#NIS_Directive

NIS Directive in the European Union:
  1. Frequent assessment of detection and closing of security holes;
  2. Who comes in and do you have visibility?
  3. An effective response to incidents.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://nl.wikipedia.org/wiki/NIB-richtlijn

In Dutch in The Netherlands:

Wbni wet:
  1. Regelmatige beoordeling van het opsporen en dichten van beveiligingsgaten;
  2. Wie komen er allemaal binnen en hebt u daar zicht op?
  3. Een doeltreffende reactie op incidenten.

Over reikwijdte voor kleine organisaties:
https://www.itgovernance.eu/nl-nl/nis-directive-nl

Wgmc: gold van 01-05-2018 t/m 08-11-2018:
Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
Wbni: geldt vanaf 09-11-2018:
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Consultatie m.b.t. EU-richtlijn voor Rijksoverheid:
https://www.internetconsultatie.nl/cybersecuritywet/details

Publicatie in Staatsblad:
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20181108/publicatie_wet/document3/f=/vkt94dz0rkza.pdf

Aanspreekpunt Wbni van Rijksoverheid: Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) https://www.ncsc.nl/